Utwórz fakturę

DEBUT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy DEBUT
PIN 31393667
TIN 2020330400
Data utworzenia 28 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEBUT
Cintorínska 2
93101
Šamorín
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 500 €
Zysk 2 768 €
Kapitał 11 117 €
Kapitał własny 7 406 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254788146
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,120
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,120
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,120
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 11,120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,120
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,174
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 38
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 38
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 729
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 729
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,768
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 946
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 780
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 780
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 166
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 166
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 952
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 201
D. Usług (účtová grupa 51) 565
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 186
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,548
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -766
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,548
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 780
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 780
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,768
Date of updating data: 22.12.2015
Files
3942507.tif
Date of updating data: 22.12.2015