Utwórz fakturę

Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT
PIN 31393861
TIN 2020305683
Numer VAT SK2020305683
Data utworzenia 05 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT
Radlinského 9
81237
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 870 €
Zysk 1 510 €
Date of updating data: 17.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,934
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,813
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 23,734
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,838
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,838
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 17,896
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,074
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,051
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 121
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 121
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,934
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,689
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,469
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,469
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 747
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 747
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -26,415
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,415
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,510
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,623
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,749
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,749
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,742
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,778
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,778
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,484
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,379
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 101
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 9,132
Date of updating data: 17.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,870
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,870
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,870
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,313
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 781
D. Usług (účtová grupa 51) 6,327
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 265
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,940
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,557
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,762
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 87
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 87
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -87
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,470
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,510
Date of updating data: 17.06.2016
Date of updating data: 17.06.2016
 • PIN :31393861 TIN: 2020305683 Numer VAT: SK2020305683
 • Zarejestrowana siedziba: Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT, Radlinského 9, 81237, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Vodný, CSc Topolčianska 20 Bratislava 05.05.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefan Vodný, CSc 5 610 € (75.1%) Topolčianska 20 Bratislava
  Marián Mach 1 195 € (16%) Dolný Kubín
  ENVIROCHEM 664 € (8.9%) Canada
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.06.2016Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 812 37
   Nové predmety činnosti:
   nakladanie s nebezpečnými odpadmi
   06.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Vodný , CSc Topolčianska 20 Bratislava
   Marián Mach Lokca 178 Dolný Kubín
   ENVIROCHEM 111 Hawthorne Baie D"Urfe H 9X 2 L3 Q Canada
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, spoločnosť s ručením obmedzeným, v skrátenej forme BELT spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Vodný , CSc Topolčianska 20 Bratislava