Utwórz fakturę

STOMACON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STOMACON
PIN 31393896
TIN 2020950448
Data utworzenia 05 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STOMACON
Dvojkrížna 6
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 917 €
Zysk -2 024 €
Kapitał 46 346 €
Kapitał własny 39 454 €
Dane kontaktowe
E-mail margita.mikelkova@gmail.com
Telefon(y) 0905479998
Telefon(y) kom. 0948214328, 0905479998
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,950
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,950
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,950
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,274
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,474
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,800
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 25,224
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,120
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,842
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,842
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 769
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 641
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 12,892
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,024
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,104
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,864
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,240
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,589
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,317
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 298
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 42,917
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 42,917
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 42,858
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,161
C. Usług (účtová grupa 51) 14,134
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,642
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 570
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 350
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 59
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,622
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 33
X. Interesu dochód (662) 33
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6
M. Koszty oprocentowania (562) 6
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 27
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 86
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,110
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,024
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31393896 TIN: 2020950448
 • Zarejestrowana siedziba: STOMACON, Dvojkrížna 6, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Margita Mikelková J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01 07.04.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Margita Mikelková 6 640 € (100%) J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   07.04.2000Nové sidlo:
   Dvojkrížna 6 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore stomatológie
   Noví spoločníci:
   MUDr. Margita Mikelková J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Margita Mikelková J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   06.04.2000Zrušené sidlo:
   Čiližská 1/59 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   STOMACON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čiližská 1/59 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63