Utwórz fakturę

ISAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ISAX
PIN 31393993
TIN 2020347329
Numer VAT SK2020347329
Data utworzenia 26 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISAX
Majerníkova 14
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 371 €
Zysk -2 784 €
Kapitał 116 532 €
Kapitał własny -5 657 €
Dane kontaktowe
E-mail balazi@aurex.sk
Telefon(y) 0265311125, 0254789502
Telefon(y) kom. +421904993483
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 128,565
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 41,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 40,000
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 40,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 87,408
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 72,156
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 54,961
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,961
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 17,195
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,500
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,752
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,243
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,509
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 157
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 157
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 128,565
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,440
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,767
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,767
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 617
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 617
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,040
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,040
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,784
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 139,399
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,392
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,392
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 133,255
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,259
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,259
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 119,013
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,246
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,681
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,056
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,752
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,752
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -2,394
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 16,234
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) -18,628
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 73,871
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 75,371
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16,838
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 57,033
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,069
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 16,117
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,819
D. Usług (účtová grupa 51) 20,560
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 37,087
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,111
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,076
4. Koszty społeczne (527, 528) 900
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 430
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,698
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 35,375
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,087
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 180
2. Pozostałe koszty (562A) 180
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 907
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,086
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,784
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,784
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015