Utwórz fakturę

EMPIREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EMPIREX
PIN 31394043
TIN 2020843649
Numer VAT SK2020843649
Data utworzenia 12 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMPIREX
Bajkalská 25
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 002 €
Zysk -162 649 €
Kapitał własny -166 191 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 640,617
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 498,109
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 360,000
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 360,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 131,205
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 131,205
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,904
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 4,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 2,904
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 142,508
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 137,157
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 137,155
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,351
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,325
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 640,617
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -540,941
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -384,964
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,353
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -388,317
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -162,649
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,181,558
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 35,351
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 35,351
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,146,207
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,034,761
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,034,761
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 91,870
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,216
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,002
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,002
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,405
D. Usług (účtová grupa 51) 1,202
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 203
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 180,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 180,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -161,403
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,800
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 286
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7
2. Pozostałe koszty (562A) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 279
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -286
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -161,689
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -162,649
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31394043 TIN: 2020843649 Numer VAT: SK2020843649
 • Zarejestrowana siedziba: EMPIREX, Bajkalská 25, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01 18.12.1995
  Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01 10.06.1997
  Ing. Radoslav Prepik Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02 01.01.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Pašmík 2 224 € (33.3%) Vavilovová 7 Bratislava 851 01
  Ing. Marek Rakický 2 224 € (33.3%) Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
  Ing. Radoslav Prepik 2 224 € (33.3%) Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.12.2010Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 01
   30.11.2010Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   15.01.2009Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Prepik Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Prepik Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2009
   14.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   10.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   09.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   23.07.1996Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   22.07.1996Zrušené sidlo:
   Vavilovova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   18.12.1995Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Ing. Bohumil Mikláš Hurbanova 154/66 Stará Turá 916 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   12.05.1995Nové obchodné meno:
   EMPIREX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vavilovova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Pašmík Vavilovová 7 Bratislava 851 01
   Radoslav Prepik Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Marek Rakický Hradné údolie 13 Bratislava 811 01