Utwórz fakturę

Bratislavská bytová kancelária - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bratislavská bytová kancelária
PIN 31394051
TIN 2020868179
Data utworzenia 25 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bratislavská bytová kancelária
Mikovíniho 7
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 060 €
Zysk 1 203 €
Kapitał 9 075 €
Kapitał własny 6 618 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903214637, +421905328090
Nr(y) faksu 0255563788
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,766
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,623
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,623
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,623
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,027
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 439
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 439
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 336
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 336
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,252
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,297
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 955
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 116
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,766
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,821
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 634
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 634
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -655
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,259
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,914
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,203
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,945
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 310
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 310
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,635
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,554
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,554
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -2,587
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 668
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,047
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,060
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,047
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,543
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,632
D. Usług (účtová grupa 51) 14,486
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 266
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 975
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 975
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 184
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,517
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,929
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 831
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 831
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -831
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,686
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 483
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 483
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31394051 TIN: 2020868179
 • Zarejestrowana siedziba: Bratislavská bytová kancelária, Mikovíniho 7, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 kwiecień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava 831 02 12.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zeno Kezman 6 639 € (100%) Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   12.03.1998Nové sidlo:
   Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
   11.03.1998Zrušené sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Drotárska cesta 91 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   Bratislavská bytová kancelária, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom motorových vozidiel
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Drotárska cesta 91 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06