Utwórz fakturę

AUREKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUREKA
PIN 31394078
TIN 2020347318
Numer VAT SK2020347318
Data utworzenia 15 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUREKA
Homolova 4
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 188 990 €
Zysk 22 645 €
Kapitał 1 190 728 €
Kapitał własny 112 394 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244634609
Nr(y) faksu 0244634608
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,108,029
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,738
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,738
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,738
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,105,070
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 125
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 125
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 196,020
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 196,020
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196,020
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 908,925
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,947
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 894,978
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 221
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,108,029
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,039
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 764
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 104,991
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 104,991
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,645
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 972,990
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 874,626
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 874,433
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 874,433
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 193
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,783
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,935
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,935
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,857
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,275
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,596
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,941
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,179
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 188,990
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 188,990
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 188,990
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,940
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,808
D. Usług (účtová grupa 51) 35,838
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 113,294
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 83,771
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,842
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,681
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,050
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 144,344
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,810
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,810
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,810
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,240
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,595
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,595
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,645
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31394078 TIN: 2020347318 Numer VAT: SK2020347318
 • Zarejestrowana siedziba: AUREKA, Homolova 4, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Svetozár Hruškovič Šípková 3318/26 Chorvátsky Grob 900 25 15.05.1995
  Monika Málková Homolova 4 Bratislava 841 02 01.02.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Svetozár Hruškovič 3 286 € (49.5%) Šípková 3318/26 Chorvátsky Grob 900 25
  Monika Málková 3 353 € (50.5%) Homolova 4 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.12.2012Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   14.12.2012Zrušeny predmety činnosti:
   zlatníctvo, strieborníctvo, kovotepectvo
   zlievanie drahých kovov
   služby spojené so správou a prevádzkou bytového fondu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade ***, v kempingoch *** a vo vyšších triedach
   pohostinská činnosť v zariadeniach II.skupiny a vo vyšších skupinách
   18.10.2008Nové sidlo:
   Homolova 4 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Šípková 3318/26 Chorvátsky Grob 900 25
   17.10.2008Zrušené sidlo:
   Talichova 47 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.05.1995
   06.04.2006Noví spoločníci:
   Monika Málková Homolova 4 Bratislava 841 02
   05.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Monika Málová Homolova 4 Bratislava 841 02
   03.03.2006Noví spoločníci:
   Monika Málová Homolova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Málková Homolova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.02.2006
   02.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.05.1995
   09.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Šípková 3318/26 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 15.05.1995
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.05.1995
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.05.1995
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Kpt. Rašu 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   28.10.2002Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   22.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Kpt. Rašu 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   21.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   JUDr. Dušan Ivan Černyševského 13 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dušan Ivan Černyševského 13 Bratislava
   03.06.1999Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
   25.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   JUDr. Dušan Ivan Černyševského 13 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dušan Ivan Černyševského 13 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   24.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   11.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   10.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Ing. Bratislav Okál Holíčska 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Ing. Bratislav Okál Holíčska 15 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   AUREKA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Talichova 47 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   projektovanie elektrických zariadení
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   operačný a finančný leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a obrazových záznamov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti akustických škodlivín a ich meranie
   zlatníctvo, strieborníctvo, kovotepectvo
   zlievanie drahých kovov
   služby spojené so správou a prevádzkou bytového fondu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade ***, v kempingoch *** a vo vyšších triedach
   pohostinská činnosť v zariadeniach II.skupiny a vo vyšších skupinách
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
   Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Ing. Bratislav Okál Holíčska 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Ing. Bratislav Okál Holíčska 15 Bratislava