Utwórz fakturę

Gabion - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Gabion
PIN 31394370
TIN 2020321842
Numer VAT SK2020321842
Data utworzenia 15 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Gabion
Technická 6
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 264 €
Zysk 13 644 €
Kapitał 375 371 €
Kapitał własny 329 780 €
Dane kontaktowe
E-mail gabion@gabion.sk
witryna internetowa http://www.gabion.sk/ponuka
Telefon(y) +421250700284, +421255565804
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 379,932
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,902
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,902
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,902
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 369,984
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 140,135
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 140,135
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 227,276
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,155
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,155
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,433
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 188,688
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,573
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,550
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 46
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 46
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 379,932
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 343,424
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 322,477
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 329,883
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,406
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,644
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,508
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 36,508
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,550
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,550
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,600
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 308
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,264
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,264
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,264
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,400
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,520
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,600
D. Usług (účtová grupa 51) 1,700
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 330
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 250
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,864
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,444
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 220
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 220
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -220
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,644
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31394370 TIN: 2020321842 Numer VAT: SK2020321842
 • Zarejestrowana siedziba: Gabion, Technická 6, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava 30.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Dinga 5 311 € (80%) Martinčekova 32 Bratislava
  Ing. Michal Dinga 1 328 € (20%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.06.1998Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   29.06.1998Zrušené sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   15.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   14.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   Gabion s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   organizačné, technické a ekonomické poradenské služby v stavebníctve
   inžinierska, investorská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   vykonávanie bytových, občianskych, inži- nierskych a priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava