Utwórz fakturę

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
PIN 31394515
TIN 2020305551
Numer VAT SK2020305551
Data utworzenia 05 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 473 435 €
Zysk 3 736 €
Kapitał 112 875 €
Kapitał własny -1 617 €
Dane kontaktowe
E-mail eurostav@eurostav.sk
Telefon(y) 0232662812, 0232662829
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,329
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 47,512
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -11,529
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,907
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 119,329
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,119
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -8,921
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,736
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,210
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 109,864
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,267
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 13,465
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,048
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,084
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,346
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 473,435
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,308
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 416,793
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -2,372
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,606
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 465,721
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 21,535
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,528
C. Usług (účtová grupa 51) 231,751
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 195,436
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 939
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 195
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,355
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,544
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,438
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,714
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 184,915
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 631
X. Interesu dochód (662) 488
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 143
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,309
M. Koszty oprocentowania (562) 56
N. Walutowe straty (563) 61
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,192
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -678
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,036
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,300
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,736
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015