Utwórz fakturę

SILVIA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SILVIA SLOVAKIA
PIN 31394728
TIN 2020321798
Data utworzenia 23 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SILVIA SLOVAKIA
Tallerova 2
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 600 €
Zysk -3 458 €
Kapitał 16 664 €
Kapitał własny -83 799 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903785779
Telefon(y) kom. +421903053200, +421903785779
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,696
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,724
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,724
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 928
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 13,796
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 972
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 972
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 858
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 114
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,696
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -87,257
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -90,438
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -90,438
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,458
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,953
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 59,749
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 59,749
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 59,749
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,204
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 42,709
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,600
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,600
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,600
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,503
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7
D. Usług (účtová grupa 51) 2,605
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 165
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,726
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,726
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,903
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,012
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 75
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -75
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,978
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,458
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4216752.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31394728 TIN: 2020321798
 • Zarejestrowana siedziba: SILVIA SLOVAKIA, Tallerova 2, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava 06.10.1997
  Eva Jonisová Račianska 65 Bratislava 26.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Eva Jonisová 6 639 € (100%) Račianska 65 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.10.2014Nové sidlo:
   Tallerova 2 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Eva Jonisová Račianska 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Jonisová Račianska 65 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.2014
   20.10.2014Zrušené sidlo:
   Astrova 14 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava
   06.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava
   05.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava
   06.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava
   05.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava 831 02
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava 831 02
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   16.05.1996Noví spoločníci:
   Ľubica Jonisová Račianska 65 Bratislava 831 02
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jonis Račianska 65 Bratislava 831 02
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   15.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Oľga Zámečníková Na Hrebienku 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   19.06.1995Noví spoločníci:
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Oľga Zámečníková Na Hrebienku 31 Bratislava
   18.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   23.05.1995Nové obchodné meno:
   SILVIA SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Astrova 14 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Šištík Astrova 14 Bratislava 821 01