Utwórz fakturę

MERCURI INTERNATIONAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy MERCURI INTERNATIONAL
PIN 31394744
TIN 2020321754
Numer VAT SK2020321754
Data utworzenia 18 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MERCURI INTERNATIONAL
Dúbravská cesta 2
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 470 831 €
Zysk 27 212 €
Kapitał 348 712 €
Kapitał własny 151 415 €
Dane kontaktowe
E-mail mercuri@mercuri.sk
witryna internetowa http://www.mercuri.sk
Telefon(y) +421244462674, +421244462677, +421244462675, +421244644051
Nr(y) faksu 0244462677
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,265
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,265
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,265
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 178,201
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 44,499
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,340
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 132,362
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 181,466
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,088
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 609
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 296
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,212
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 146,378
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 67,605
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 49,559
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,235
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 11,175
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,149
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 29,214
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 470,831
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 452,094
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,737
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 439,268
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,427
C. Usług (účtová grupa 51) 181,898
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 207,069
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,186
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,196
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 714
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,778
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 31,563
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 244,769
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,145
X. Interesu dochód (662) 1,102
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 43
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,132
M. Koszty oprocentowania (562) 1,783
N. Walutowe straty (563) 18
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 331
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -987
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 30,576
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,364
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 27,212
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015