Utwórz fakturę

VIVANT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VIVANT
PIN 31394817
TIN 2020341851
Data utworzenia 17 maj 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VIVANT
Plynárenská 4
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -611 €
Kapitał 10 753 €
Kapitał własny -460 150 €
Dane kontaktowe
E-mail vivant@vivant.sk
Telefon(y) 0244452018, 0244452024
Nr(y) faksu 0244452018, 0244452024
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,134
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,134
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,134
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,954
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,180
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,134
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -460,761
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,864
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,864
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,771
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,771
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -500,785
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 113,285
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -614,070
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -611
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 469,895
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 469,415
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 468,714
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 468,714
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 701
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2
D. Usług (účtová grupa 51) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 130
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -129
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -131
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -611
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015