Utwórz fakturę

KRONEN Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Nazwa firmy KRONEN Slovakia
Stan W likwidacji
PIN 31394833
TIN 2020321820
Numer VAT SK2020321820
Data utworzenia 15 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KRONEN Slovakia
Hlavná 31
91701
Trnava
Financial information
Zysk -10 654 €
Kapitał 408 699 €
Kapitał własny -8 910 €
Dane kontaktowe
E-mail kronen@kronen.sk
witryna internetowa http://www.kronen.sk
Telefon(y) +421258233489
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 391,157
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 57,497
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196,084
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,641
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 391,157
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,329
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,195
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,195
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 8,563
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,921
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -56,354
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,654
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 409,486
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 272,664
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 136,822
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,863
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 9,611
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,376
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,972
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,912
C. Usług (účtová grupa 51) 800
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,112
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,912
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -800
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6,782
M. Koszty oprocentowania (562) 9
N. Walutowe straty (563) 6,573
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 200
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -6,782
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,694
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,654
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016