Utwórz fakturę

CARIBIC´S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CARIBIC´S
PIN 31394884
TIN 2020855650
Numer VAT SK2020855650
Data utworzenia 25 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CARIBIC´S
V.F. Bystrého 1
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 123 996 €
Zysk -23 162 €
Kapitał 19 697 €
Kapitał własny -16 043 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,057
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,100
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,100
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 10,100
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,270
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,480
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,145
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,145
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 245
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 88
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,790
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 432
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,358
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 687
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 127
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 560
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,057
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,523
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,162
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,745
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 747
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 747
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,814
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,863
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,863
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,105
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,133
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,713
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,501
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,501
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,683
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 835
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 835
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 123,996
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 123,996
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 123,996
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,087
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,980
D. Usług (účtová grupa 51) 100,372
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,066
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,446
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,093
4. Koszty społeczne (527, 528) 527
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 631
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,128
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,128
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 910
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -20,091
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,644
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,111
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,799
2. Pozostałe koszty (562A) 1,799
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 312
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,111
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -22,202
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,162
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31394884 TIN: 2020855650 Numer VAT: SK2020855650
 • Zarejestrowana siedziba: CARIBIC´S, V.F. Bystrého 1, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Petrányi V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03 18.03.2002
  Roxana Petrányiová V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03 01.02.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Petrányi 3 319 € (50%) V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03
  Roxana Petrányiová 3 319 € (50%) V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2014Nové sidlo:
   V.F. Bystrého 1 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   zadávanie objednávok pomocou mobilnej aplikácie
   30.12.2014Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   17.02.2006Nové obchodné meno:
   CARIBIC´S s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   dispečerské služby na vykonávanie osobnej taxislužby
   vymáhanie pohľadávok mimosúdnych rozhodnutí v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Roxana Petrányiová V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Roxana Petrányiová V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.02.2006
   16.02.2006Zrušené obchodné meno:
   TAXILINE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Martina Čuleňa 9/a Bratislava 811 09
   23.11.2004Nové sidlo:
   Martina Čuleňa 9/a Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Peter Petrányi V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Petrányi V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.03.2002
   22.11.2004Zrušené sidlo:
   Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Čech Račianska 1519/63 Bratislava 831 54
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava 811 08
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.03.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2003
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2002
   23.01.2003Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ivan Čech Račianska 1519/63 Bratislava 831 54
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava 811 08
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.03.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2003
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2002
   22.01.2003Zrušené sidlo:
   Mierová 95 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   06.04.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   17.09.1997Nové sidlo:
   Mierová 95 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   16.09.1997Zrušené sidlo:
   Buková 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eduard Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava
   25.05.1995Nové obchodné meno:
   TAXILINE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Buková 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom rádiostaníc a iného priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eduard Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava