Utwórz fakturę

SlovakPromo Management - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SlovakPromo Management
PIN 31394914
TIN 2020305595
Numer VAT SK2020305595
Data utworzenia 22 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SlovakPromo Management
Goralská 40
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 962 081 €
Zysk 11 919 €
Kapitał własny 57 576 €
Dane kontaktowe
E-mail slovakpromo@slovakpromo.sk
Telefon(y) 0257201090, 0257201091, 0257201092, 0257201093
Telefon(y) kom. 0905601338, 0905611037, 0907785453, 0917590993, 0917591094
Nr(y) faksu 0257201090
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 253,150
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 52,209
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 52,209
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,209
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 199,393
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 168,151
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 163,119
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,119
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,032
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,242
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,048
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,194
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,548
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,548
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 253,150
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,855
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 61,297
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 61,297
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,919
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 173,295
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 158,715
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 146,003
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,003
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 367
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 172
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,173
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 962,081
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 962,081
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 943,142
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,634
D. Usług (účtová grupa 51) 867,859
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,744
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,495
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,084
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,035
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,035
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,786
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,939
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 57,588
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,326
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,189
2. Pozostałe koszty (562A) 2,189
O. Walutowe straty (563) 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,122
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,325
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,614
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,695
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,695
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31394914 TIN: 2020305595 Numer VAT: SK2020305595
 • Zarejestrowana siedziba: SlovakPromo Management, Goralská 40, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava 26.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ondrej Majer 6 639 € (100%) Panenská 652/3 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.12.2009Nové sidlo:
   Goralská 40 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava 811 03
   09.12.2009Zrušené sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   03.12.2004Nové obchodné meno:
   SlovakPromo Management, s.r.o.
   02.12.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGEMENT, s.r.o.
   26.01.1998Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   25.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   05.11.1996Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   04.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Vítězslav Vítkovič Neuholddaugasse 49 Graz Rakúska republika
   07.07.1995Nové obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGEMENT, s.r.o.
   06.07.1995Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGMENT, s.r.o.
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie prehliadok a podujatí v oblasti kultúry, umenia, remesiel, módy, vzdelávania a zábavy, benefičného a komerčného zamerania
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Vítězslav Vítkovič Neuholddaugasse 49 Graz Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava