Utwórz fakturę

IIC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.09.2015
Basic information
Nazwa firmy IIC
PIN 31394949
TIN 2020901894
Data utworzenia 23 maj 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba IIC
Dobrovičova 8
81109
Bratislava
Financial information
Zysk -1 065 €
Kapitał 585 €
Kapitał własny -211 €
Date of updating data: 16.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 398
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 398
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 398
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 386
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 398
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 113,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,308
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,308
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -151,719
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 47,238
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -198,957
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,065
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,674
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,674
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,194
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,194
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 16.09.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 398
D. Usług (účtová grupa 51) 398
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -398
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -398
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 187
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 187
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -187
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -585
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,065
Date of updating data: 16.09.2015
Files
4175830.tif
Date of updating data: 16.09.2015
 • PIN :31394949 TIN: 2020901894
 • Zarejestrowana siedziba: IIC, Dobrovičova 8, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dana Haľamová predseda Kaštieľska 1A Bratislava 821 05 05.05.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Haľamová - predseda Kaštieľska 1A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 05.05.2015
   20.03.2000Nové sidlo:
   Dobrovičova 8 Bratislava 811 09
   23.05.1995Nové obchodné meno:
   IIC, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo