Utwórz fakturę

ELET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELET
PIN 31394981
TIN 2020305562
Numer VAT SK2020305562
Data utworzenia 08 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELET
Gorazdova 24
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 831 403 €
Zysk 230 716 €
Kapitał 2 418 213 €
Kapitał własny 271 546 €
Dane kontaktowe
E-mail elet@elet.sk
witryna internetowa http://www.elet.sk
Telefon(y) +421254773612, +421254792179, +421254792279, +421254793693
Telefon(y) kom. +421905431905, +421948131332
Nr(y) faksu 0254773612
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,480,764
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 59,780
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 59,780
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 59,780
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,419,219
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,761,156
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,740,659
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,740,659
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,487
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,010
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 658,063
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,267
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 648,796
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,765
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,765
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,480,764
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 238,020
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,716
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,242,744
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,480
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,480
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 9,319
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 9,319
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,227,945
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,100,651
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,100,651
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,206
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,352
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,162
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 103,574
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,826,981
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,831,403
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,826,981
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,422
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,533,508
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,558
D. Usług (účtová grupa 51) 2,319,698
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 160,275
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 113,597
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,497
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,181
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 739
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,851
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,851
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 387
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 297,895
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 475,725
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 30
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,705
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,705
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,675
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 296,220
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 65,504
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 65,504
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 230,716
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015