Utwórz fakturę

ASV AGRONOVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASV AGRONOVA
PIN 31394990
TIN 2020338166
Numer VAT SK2020338166
Data utworzenia 22 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASV AGRONOVA
Púchovská 8
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 594 261 €
Zysk 70 493 €
Kapitał 650 434 €
Kapitał własny 13 431 €
Dane kontaktowe
E-mail asvtherm@asvtherm.sk
witryna internetowa http://www.asvtherm.sk;http://www.asvas.sk;http://www.asvnaradie.sk
Telefon(y) +421377783140, +421244881224, +421244872620, +421244881207, +421244872621
Telefon(y) kom. +421903252464, +421903558080, +421911793574, +421903262609, +421903243386
Nr(y) faksu 0377930228
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 400,401
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,502
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,502
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,502
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 389,244
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 272,840
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 587
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 272,253
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 13,057
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 13,057
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,057
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 88,645
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,301
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,301
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 333
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,702
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 316
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,386
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,655
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,523
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,132
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 400,401
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,142
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 270,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 270,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 22,698
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 22,698
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -279,049
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -279,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,493
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 315,998
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 903
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 903
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 310,115
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 90,131
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,131
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 190,511
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,543
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,111
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,728
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 91
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,980
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,980
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 261
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 261
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,587,787
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,594,261
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,505,878
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 81,909
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,141
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,502,878
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,198,392
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,286
D. Usług (účtová grupa 51) 108,600
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 141,432
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 99,345
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,915
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,172
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,370
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,932
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,932
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,866
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 91,383
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 235,509
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,186
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,184
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,184
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,195
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,331
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 19,331
O. Walutowe straty (563) 125
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 739
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,009
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 73,374
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 70,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31394990 TIN: 2020338166 Numer VAT: SK2020338166
 • Zarejestrowana siedziba: ASV AGRONOVA, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 06.09.2004
  Ing. Ladislav Sklenár, CSc. Dedovec 1893/411 Považská Bystrica 017 01 01.06.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Sklenár, CSc. 3 000 € (1.1%) Dedovec 1893/411 Považská Bystrica 017 01
  ASV a.s. 267 000 € (98.9%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.06.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   27.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 06.09.2004
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 1893/411 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.06.2007
   26.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 06.09.2004
   Ing. Milan Valkovič Ružová 81 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 24.07.2002
   14.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 06.09.2004
   13.09.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Ráztočná 19 Bratislava 821 07
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Ľubomír Vrábel Pod rovnicami 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Vrábel Pod Rovnicami 61 Bratislava 841 04
   10.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Valkovič Ružová 81 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 24.07.2002
   09.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Fukas Podhorská 11 Nitra 949 01 Skončenie funkcie: 24.07.2002
   24.01.2002Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   27.08.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   predaj jedov a žieravín v maloobchode
   12.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Fukas Podhorská 11 Nitra 949 01 Skončenie funkcie: 24.07.2002
   11.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   28.06.2000Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava
   27.06.2000Zrušeny spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava
   18.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   Ľubomír Vrábel Pod Rovnicami 61 Bratislava 841 04
   17.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Pavol Barlík Okružná 3 Trnava 917 00
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Fazuľová 2 Bratislava
   11.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Barlík Okružná 3 Trnava 917 00
   22.05.1998Nové obchodné meno:
   ASV AGRONOVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava
   JUDr. Imrich Antalík Ráztočná 19 Bratislava 821 07
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Ľubomír Vrábel Pod rovnicami 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Fazuľová 2 Bratislava
   21.05.1998Zrušené obchodné meno:
   AGRONOVA Holding s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   Ľubomír Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   27.01.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb pre poľnohospodárov poľnohospodárskou technikou, strojmi a zariadeniami
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   Ľubomír Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica
   Ľubomír A. Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   AGRONOVA Holding s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica
   Ľubomír A. Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica