Utwórz fakturę

Slovenská dôvernícka - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovenská dôvernícka
PIN 31395031
TIN 2020321809
Numer VAT SK2020321809
Data utworzenia 25 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovenská dôvernícka
Košická 52
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 249 377 €
Zysk 2 402 €
Kapitał 365 447 €
Kapitał własny 40 271 €
Dane kontaktowe
E-mail info@dovernicka.sk
Telefon(y) 0250230402
Telefon(y) kom. +421911708080
Nr(y) faksu 0250230436
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 390,915
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,950
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,950
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,950
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 374,346
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 254,277
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 254,277
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 254,277
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 120,069
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 734
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 119,335
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 619
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 619
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 390,915
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,673
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 32,967
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 35,072
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,105
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,402
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,242
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 324,963
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 49,704
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,704
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 260,922
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,866
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,517
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,954
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,279
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 23,279
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 249,377
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 249,377
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 249,377
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 245,600
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,898
D. Usług (účtová grupa 51) 89,242
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 134,427
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 98,698
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,869
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,860
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,969
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,450
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,450
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 614
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,777
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 143,237
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 77
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 77
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 245
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 245
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -168
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,609
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,207
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,207
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,402
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31395031 TIN: 2020321809 Numer VAT: SK2020321809
 • Zarejestrowana siedziba: Slovenská dôvernícka, Košická 52, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Christian Geiling Šamorínska cesta 10 Senec 12.03.1996
  Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45 08.11.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Christian Geiling 3 320 € (50%) Šamorínska cesta 10 Senec
  Ing. Gizela Halmiová 3 320 € (50%) Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.02.2001Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   Christian Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   14.02.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   Christian Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   08.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   07.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Jürgen Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Dušan Repák Ševčenkova 2 Bratislava
   12.03.1996Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Christian Geiling Šamorínska cesta 10 Senec
   11.03.1996Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   25.05.1995Nové obchodné meno:
   Slovenská dôvernícka spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Christian Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   Jürgen Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Dušan Repák Ševčenkova 2 Bratislava