Utwórz fakturę

VITALITA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VITALITA
PIN 31395112
TIN 2020305782
Numer VAT SK2020305782
Data utworzenia 22 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VITALITA
Líščie údolie 57
84231
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 045 762 €
Zysk 17 997 €
Kapitał 628 888 €
Kapitał własny 4 316 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265425962, 0265425524
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 608,598
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,187
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,187
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 26,122
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,065
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 566,293
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 220,919
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 220,919
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 67
8. Podatek odroczony należności (481A) 67
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 318,596
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 310,979
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 310,979
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,519
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 98
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,711
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,157
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,554
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,118
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,118
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 608,598
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,300
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 306,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 306,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,070
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,070
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -318,407
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,829
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -326,236
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,997
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 586,298
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,267
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,267
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 529,966
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 510,252
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 510,252
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,992
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,443
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,279
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31,395
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31,395
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,670
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,031,256
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,045,762
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,016,388
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,868
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,006
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,021,388
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,612,237
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,685
D. Usług (účtová grupa 51) 97,293
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 252,649
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 183,941
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,132
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,576
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,318
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,169
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,169
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 198
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,772
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,611
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,374
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 298,041
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,341
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,341
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,336
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,038
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,041
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,160
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,997
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31395112 TIN: 2020305782 Numer VAT: SK2020305782
 • Zarejestrowana siedziba: VITALITA, Líščie údolie 57, 84231, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05 18.10.1996
  Mária Kozáková Poľnohospodárska 8694/32 Bratislava 821 07 19.11.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Marta Straňáková 76 660 € (25%) Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
  PhDr. Ivan Kmotrík 183 984 € (60%) Bratislava 811 06
  PhDr. Štefan Brezanský 45 996 € (15%) Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.07.2011Noví spoločníci:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   19.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   16.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Mária Kozáková Poľnohospodárska 8694/32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.11.2001
   15.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kozáková Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   12.12.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Kozáková Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   11.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Martinka K. Adlera 9 Bratislava 841 02
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   18.10.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia a inzertná činnosť
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   17.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.01.1996Nové sidlo:
   Líščie údolie 57 Bratislava 842 31
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Martinka K. Adlera 9 Bratislava 841 02
   17.01.1996Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Mazúchová Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   VITALITA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Anna Mazúchová Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06