Utwórz fakturę

TOMBO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TOMBO
PIN 31395121
TIN 2020305760
Numer VAT SK2020305760
Data utworzenia 29 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOMBO
Banšelova 2
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 742 €
Zysk 1 353 €
Kapitał 39 547 €
Kapitał własny -81 084 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243414195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,887
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,790
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,790
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 165
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,750
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 9,875
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,513
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,643
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,546
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,546
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,870
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 568
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,302
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 584
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 584
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,887
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,731
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,236
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,236
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 57
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 57
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -104,377
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -104,377
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,353
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 112,618
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,144
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,144
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 111,194
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,982
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,982
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 102,586
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,626
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 280
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 280
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 53,025
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 54,742
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 53,025
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 517
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,297
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,533
D. Usług (účtová grupa 51) 29,551
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 301
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,250
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,662
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,445
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,941
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 135
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 135
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -132
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,313
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,353
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31395121 TIN: 2020305760 Numer VAT: SK2020305760
 • Zarejestrowana siedziba: TOMBO, Banšelova 2, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04 01.08.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Radoslav Bobačic 11 618 € (50%) Sekulská 5 Bratislava 841 04
  Branislav Bubák 11 618 € (50%) Kalinkovo 900 43
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.08.2012
   09.08.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 29.05.1995
   08.06.2005Nové sidlo:
   Banšelova 2 Bratislava 821 04
   07.06.2005Zrušené sidlo:
   Bulharská 89 Bratislava 821 04
   25.09.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   19.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 29.05.1995
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   26.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   25.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   27.11.2000Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
   06.06.2000Nové sidlo:
   Bulharská 89 Bratislava 821 04
   05.06.2000Zrušené sidlo:
   Zvolenská 15 Bratislava 821 09
   02.12.1999Nové predmety činnosti:
   správa budov na základe honoráru a kontraktu spojená s doplnkovými službami-obstarávateľské služby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   20.10.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie rádiodispečingu taxislužby
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   08.04.1998Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   07.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   22.10.1997Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   21.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava
   20.11.1995Nové sidlo:
   Zvolenská 15 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1995Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1995Nové obchodné meno:
   TOMBO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava