Utwórz fakturę

ALARMSECURITY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALARMSECURITY
PIN 31395228
TIN 2020305672
Numer VAT SK2020305672
Data utworzenia 03 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALARMSECURITY
Lipová 8
92571
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 145 €
Zysk -10 053 €
Kapitał 26 045 €
Kapitał własny -20 201 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,197
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,197
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,197
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,453
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,512
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 184
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 16,650
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -30,255
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 484
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -27,325
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,053
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,905
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 6
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 9,754
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 31,937
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,787
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 389
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,784
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,977
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,208
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 27,145
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 27,145
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 31,717
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,415
C. Usług (účtová grupa 51) 5,060
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,622
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 376
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,978
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 266
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,572
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,670
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,521
M. Koszty oprocentowania (562) 1,506
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,014
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,521
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,093
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,053
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31395228 TIN: 2020305672 Numer VAT: SK2020305672
 • Zarejestrowana siedziba: ALARMSECURITY, Lipová 8, 92571, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 maj 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.06.1998Nové sidlo:
   768 Trnovec nad Váhom 925 71
   Noví spoločníci:
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom
   25.06.1998Zrušené sidlo:
   Matúšová 13b Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Andrášik Pažitná 1015/27 Sereď
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom
   03.05.1995Nové obchodné meno:
   ALARMSECURITY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Matúšová 13b Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení ( s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov )
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Andrášik Pažitná 1015/27 Sereď
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom