Utwórz fakturę

PROFORM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Nazwa firmy PROFORM
Stan Zniszczono
PIN 31395287
TIN 2020354644
Numer VAT SK2020354644
Data utworzenia 28 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROFORM
Ovsištské námestie 1
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 78 380 €
Zysk 31 003 €
Kapitał 71 514 €
Kapitał własny -31 668 €
Dane kontaktowe
E-mail predom@predom.sro.sk
witryna internetowa http://www.prodom.sk;http://www.predom.sro.sk;http://www.pene.sk;http://www.proform.sk
Telefon(y) +421262412092, +421262523181, +421265426976, +421262523183, +421250203916, +421255642861, +421250203911, +421250203915, +421253419257, +421265440232, +421250203919
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,755
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,755
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,755
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,913
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 12,504
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,004
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 19,668
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -665
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -38,307
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,003
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,333
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 14,786
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,788
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 5,547
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 78,380
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,391
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 49,005
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,984
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 46,069
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,226
C. Usług (účtová grupa 51) 31,446
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 877
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 988
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 532
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 32,311
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,724
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 348
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 348
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -348
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 31,963
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 31,003
Date of updating data: 05.11.2015
Date of updating data: 05.11.2015
 • PIN :31395287 TIN: 2020354644 Numer VAT: SK2020354644
 • Zarejestrowana siedziba: PROFORM, Ovsištské námestie 1, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 kwiecień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   PROFORM, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   27.08.2001Nové sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   28.04.1995Nové obchodné meno:
   PROFORM, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným