Utwórz fakturę

SLOV AQUA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOV AQUA
PIN 31395643
TIN 2020819097
Data utworzenia 06 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOV AQUA
Hlavná 1
91101
Trenčín
Financial information
Zysk -4 154 €
Date of updating data: 20.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 681,979
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 655,660
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 655,660
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 655,660
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,319
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 19,919
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 19,919
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,400
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 225
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,175
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 681,979
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,314
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 31,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 31,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,395
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,395
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -2,789
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -2,789
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,138
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,138
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,154
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 658,665
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 316,194
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 315,714
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 315,714
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 342,271
Date of updating data: 20.01.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,556
D. Usług (účtová grupa 51) 1,147
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 409
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,556
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,147
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 230
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 230
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 230
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,348
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,282
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 11
2. Pozostałe koszty (562A) 2,271
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 66
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,118
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,674
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,154
Date of updating data: 20.01.2016
Files
4252957.tif
Date of updating data: 20.01.2016