Utwórz fakturę

WIKOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WIKOS
PIN 31395686
TIN 2020306332
Data utworzenia 06 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WIKOS
Nevädzová 6E
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 915 €
Zysk 1 429 €
Kapitał własny -52 397 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,292
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,292
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,292
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,663
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,629
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,292
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,968
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 13
2. Inne fundusze (427, 42X) 13
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -59,049
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -59,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,429
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,260
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 59,210
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,813
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,813
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 53,917
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,625
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,915
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,625
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 190
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,957
D. Usług (účtová grupa 51) 20,924
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,958
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,701
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 49
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 49
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -49
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,909
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,429
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31395686 TIN: 2020306332
 • Zarejestrowana siedziba: WIKOS, Nevädzová 6E, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 01 12.03.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Welter 6 639 € (100%) Royova 6 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.07.2014Nové sidlo:
   Nevädzová 6E Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.03.2014
   23.07.2014Zrušené sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Wawrová Tichá 36 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Wawrová Mlynarovičová ul. č. 14 Bratislava
   14.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Brúder Chorvátska 8 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Brúder Chorvátska 8 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.01.2004
   29.06.2004Nové sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti vodiča cudzieho motorového vozidla
   Noví spoločníci:
   Rudolf Brúder Chorvátska 8 Bratislava 811 08
   Mgr. Ivana Wawrová Tichá 36 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Brúder Chorvátska 8 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.01.2004
   28.06.2004Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Valér Kokoš Bíliková č. 10 Bratislava
   Mgr. Ivana Wawrová Mlynarovičová ul. č. 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Valér Kokoš Bíliková č. 10 Bratislava
   06.06.1995Nové obchodné meno:
   WIKOS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   poradenská, konzultačná a zastupiteľská činnosť v predmete podnikania
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
   Noví spoločníci:
   Mgr. Valér Kokoš Bíliková č. 10 Bratislava
   Mgr. Ivana Wawrová Mlynarovičová ul. č. 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Valér Kokoš Bíliková č. 10 Bratislava
   Mgr. Ivana Wawrová Mlynarovičová ul. č. 14 Bratislava