Utwórz fakturę

LK Pumpservice Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LK Pumpservice Bratislava
PIN 31395830
TIN 2020324515
Numer VAT SK2020324515
Data utworzenia 15 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LK Pumpservice Bratislava
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 261 379 €
Zysk 250 008 €
Kapitał 1 501 825 €
Kapitał własny 1 065 955 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244631012, +421244631013, +421244631014, +421244645077, +421244645078, +421244645079
Nr(y) faksu 0244631013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,990,481
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 76,892
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 76,892
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 30,973
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,919
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,900,024
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 658,611
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 658,611
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,351
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,351
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,894,445
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,885,088
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,885,088
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 310
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,047
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 345,617
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,687
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 318,930
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,565
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,565
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,990,481
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,185,962
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,114
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,114
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 924,881
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 924,881
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 250,008
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,804,519
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,625
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,420
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 21,205
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,760,496
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,422,825
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,422,825
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 130,626
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,097
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,031
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 167,949
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,968
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,398
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,245
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,153
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,204,886
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,261,379
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,727,339
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 477,547
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 41,088
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,743
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,662
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,970,754
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,871,144
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 276,881
D. Usług (účtová grupa 51) 421,942
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 314,454
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 223,147
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 80,286
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,021
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,547
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,031
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,031
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 90
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 21,176
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,489
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 290,625
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 676,007
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32,035
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32,009
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,096
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,729
2. Pozostałe koszty (562A) 1,729
O. Walutowe straty (563) 2,445
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 922
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 26,939
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 317,564
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 67,556
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 73,121
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,565
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 250,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31395830 TIN: 2020324515 Numer VAT: SK2020324515
 • Zarejestrowana siedziba: LK Pumpservice Bratislava, Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marek Skalský Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08 07.04.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marek Skalský 996 € (10%) Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08
  JUDr. Ladislav Kincl 8 963 € (90%) Praha 2 120 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.04.2011Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marek Skalský Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.04.2000
   06.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Skalský Ovrucká 3 Bratislava
   13.05.2010Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 120 00 Česká republika
   12.05.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   18.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Marek Skalský Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08
   17.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   20.09.2006Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   19.09.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   27.11.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   07.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Skalský Ovrucká 3 Bratislava
   06.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   SB Hydroteam, s.r.o. Kalinčiakova 31 Bratislava
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   07.10.1996Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   06.10.1996Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 31 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   Ing. Jozef Stanovský Kalinčiakova 31 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 31 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti najmä v oblasti vodohospodárských zariadení, elektrotechniky, priemyselného tovaru, energetiky, stavebníctva, chemického priemyslu
   marketing - prieskum trhu
   reklamná činnosť
   zapožičiavanie zariadení
   servisná činnosť, vrátane montáži elektr.vodohospodárských zariadení, elektorniky a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SB Hydroteam, s.r.o. Kalinčiakova 31 Bratislava
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   Ing. Jozef Stanovský Kalinčiakova 31 Bratislava