Utwórz fakturę

"ATOEX" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Nazwa firmy "ATOEX"
PIN 31396062
TIN 2020868366
Numer VAT SK2020868366
Data utworzenia 19 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba "ATOEX"
Karloveské rameno 6
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 347 €
Zysk 9 236 €
Kapitał 53 259 €
Kapitał własny 9 809 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905212297, 0907444015
Telefon(y) kom. 0905212297
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 59,735
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 59,735
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,982
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,259
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 128,717
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,929
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 10,054
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,236
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,788
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 102,788
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,357
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100,431
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 347
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 347
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 347
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 12,808
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 8,535
X. Interesu dochód (662) 1,234
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,039
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,311
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 800
N. Walutowe straty (563) 376
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 135
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 11,497
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,844
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,608
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,236
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016