Utwórz fakturę

CPK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CPK
PIN 31396089
TIN 2020909154
Numer VAT SK2020909154
Data utworzenia 22 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CPK
Robotnícka 5
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 682 €
Zysk -14 881 €
Kapitał 165 927 €
Kapitał własny -14 632 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421902805198
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 137,053
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 120,711
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 120,711
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 34,806
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 84,384
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,521
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,096
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 600
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,496
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,435
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,061
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 246
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 246
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 137,053
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -29,869
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,292
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,292
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,881
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,483
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 162,056
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 162,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 56
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,355
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 159
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,022
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 588
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,586
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,072
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,072
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 439
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 439
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 37,450
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 37,682
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 37,450
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 232
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,520
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,993
D. Usług (účtová grupa 51) 10,509
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,338
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,576
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,229
4. Koszty społeczne (527, 528) 533
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 680
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,780
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,780
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,220
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,838
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,948
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -83
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,921
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,881
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396089 TIN: 2020909154 Numer VAT: SK2020909154
 • Zarejestrowana siedziba: CPK, Robotnícka 5, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 10.04.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  APK, s. r. o. 6 640 € (100%) Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.03.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   10.04.2009Noví spoločníci:
   APK, s. r. o. Staré záhrady 3 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   09.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 08.03.2004
   24.04.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 08.03.2004
   23.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   25.03.2005Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   23.03.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   22.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.10.2002Nové obchodné meno:
   CPK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   prenájom motorových vozidiel
   nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   28.10.2002Zrušené obchodné meno:
   ALIBO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   07.07.1995Nové predmety činnosti:
   záložne
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   ALIBO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03