Utwórz fakturę

EKOGE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOGE
PIN 31396127
TIN 2020337968
Numer VAT SK2020337968
Data utworzenia 05 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOGE
Pekná cesta 19
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 147 428 €
Zysk 19 343 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244680368
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 45,760
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,408
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,408
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,408
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,500
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,249
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,599
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,599
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,620
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 30
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,251
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,854
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,397
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 852
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 852
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 45,760
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,694
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,048
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,379
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,331
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,343
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,066
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 865
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 865
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,036
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,764
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,764
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,985
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,842
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,787
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,658
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,165
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 147,428
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 147,428
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 147,428
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,128
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,241
D. Usług (účtová grupa 51) 44,747
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 56,191
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,423
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,791
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,977
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 460
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,328
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,328
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,161
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,300
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 96,440
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 184
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 184
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -182
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 25,118
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,775
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,775
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,343
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396127 TIN: 2020337968 Numer VAT: SK2020337968
 • Zarejestrowana siedziba: EKOGE, Pekná cesta 19, 83105, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marta Gampe Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27 05.06.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marta Gampe 6 639 € (100%) Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.05.2012Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť audítora
   23.09.2006Nové predmety činnosti:
   administratívne a sekretárske práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 05.06.1995
   22.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava 831 02
   07.01.2003Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie školení, seminárov a kurzov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava 831 02
   06.01.2003Zrušené sidlo:
   nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   22.07.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť audítora
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   05.06.1995Nové obchodné meno:
   EKOGE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovníctvo na zakázku
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava