Utwórz fakturę

XFLOOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy XFLOOR
PIN 31396178
TIN 2020868388
Data utworzenia 06 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba XFLOOR
Stará Ivánska cesta 1/A
82104
Bratislava
Financial information
Zysk -560 €
Kapitał 191 094 €
Dane kontaktowe
E-mail xfloor@xfloor.sk
witryna internetowa http://www.podlahari.sk
Telefon(y) kom. +421915933025, +421918935667, +421905521993, +421905880010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 189,579
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 189,579
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 189,273
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 188,359
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,359
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 914
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 306
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 306
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 189,579
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -352,527
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -362,589
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -362,589
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -560
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,106
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,008
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,008
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 493,146
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 229,736
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 229,736
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 263,640
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,242
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,216
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -4,688
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 47,952
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -80
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -80
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -560
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015