Utwórz fakturę

EMGF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy EMGF
PIN 31396330
TIN 2020337990
Numer VAT SK2020337990
Data utworzenia 08 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMGF
Račianska 66
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 161 274 €
Zysk 99 924 €
Kapitał własny 154 270 €
Dane kontaktowe
E-mail gf@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0326551232, 0244257032
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 674,953
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 31,979
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,979
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,979
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 642,298
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 45,061
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 45,061
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 364,639
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 364,459
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 364,459
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 180
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 232,598
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 881
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 231,717
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 676
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 676
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 674,953
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,227
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,924
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 567,726
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 210
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 210
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 565,757
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 256,377
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 256,377
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 285,326
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,459
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,939
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,656
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,759
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,759
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,141,720
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,161,274
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,141,720
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,073
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,516
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,965
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,031,167
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 862,705
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,284
D. Usług (účtová grupa 51) 66,188
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 71,075
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 51,518
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,701
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,856
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 345
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,931
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,931
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,714
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,036
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,889
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 130,107
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 209,616
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 311
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 311
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -292
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 129,815
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 29,891
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 29,891
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 99,924
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • PIN :31396330 TIN: 2020337990 Numer VAT: SK2020337990
 • Zarejestrowana siedziba: EMGF, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Moravec Bratislava 851 06 03.03.1999
  Ing. Martin Humplík Bratislava - Staré Mesto 811 03 17.06.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Moravec 2 224 € (33.5%) Bratislava 851 06
  Ing. Martin Humplík 4 415 € (66.5%) Bratislava - Staré Mesto 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.12.2015Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   15.07.2006Noví spoločníci:
   Ing. Martin Humplík Javorinská 1789/12 Bratislava - Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Humplík Javorinská 1789/12 Bratislava - Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 17.06.2002
   24.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Moravec Beňadická 30 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   03.03.1999Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a strojárenstva
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Moravec Beňadická 30 Bratislava 851 06
   08.06.1995Nové obchodné meno:
   EMGF, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s tovarom každého druhu v rozsahu voľnej živnosti /kúpa-predaj, veľkoobchod-maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojného zariadenia rôzneho druhu