Utwórz fakturę

TOM line - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TOM line
PIN 31396399
TIN 2020322128
Numer VAT SK2020322128
Data utworzenia 23 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOM line
Viedenská cesta 7
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 79 560 €
Zysk 504 €
Kapitał 112 552 €
Kapitał własny 39 322 €
Dane kontaktowe
E-mail tomline@tomline.sk
witryna internetowa http://www.ecowoodseurope.com
Nr(y) faksu 0243633689
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 34,195
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 34,195
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,195
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,193
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,009
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,907
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,611
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 104,388
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 39,826
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 16,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 16,019
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 504
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,562
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 239
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 17,370
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 16,953
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,750
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,577
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,540
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,086
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 79,560
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 68,260
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 9,800
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,500
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 71,545
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 55,431
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 293
C. Usług (účtová grupa 51) 2,791
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 10,864
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 143
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,562
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 367
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,015
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 19,545
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6,553
M. Koszty oprocentowania (562) 5,837
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 713
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -6,551
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,464
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 504
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396399 TIN: 2020322128 Numer VAT: SK2020322128
 • Zarejestrowana siedziba: TOM line, Viedenská cesta 7, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 maj 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Čechovič Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10 31.10.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Čechovič 6 640 € (100%) Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.11.2011Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čechovič Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čechovič Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 31.10.2011
   09.11.2011Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Adriána Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 23.05.1995
   08.10.2009Noví spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Adriána Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 23.05.1995
   07.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Adriána Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 23.05.1995
   04.07.2007Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   vypracovanie kalkulácií a rozpočtov
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne služby
   montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov
   kladenie dlážkových krytín (napr. korkových, PVC) suchou cestou a lepením
   03.07.2007Zrušené sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   28.01.2003Noví spoločníci:
   Adriána Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 23.05.1995
   27.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Adriána Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   02.04.2002Noví spoločníci:
   Adriána Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   01.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   08.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   07.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   06.11.1995Nové sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   05.11.1995Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   23.05.1995Nové obchodné meno:
   TOM line spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01