Utwórz fakturę

I. TRAN. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy I. TRAN.
PIN 31396402
TIN 2020322139
Numer VAT SK2020322139
Data utworzenia 15 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I. TRAN.
Predmierska 229
02354
Turzovka
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 514 299 €
Zysk -131 663 €
Kapitał 1 756 076 €
Kapitał własny 1 391 561 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0414352559, 0414352314
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,733,945
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 918,608
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 915,058
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 26,094
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 109,653
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 779,311
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,550
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,550
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 803,798
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 656,797
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 248,108
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 95,944
3. Produkty (123) - /194/ 312,745
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,328
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,328
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 102,190
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 95,952
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,952
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,594
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,644
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,483
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,760
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,723
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,539
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,856
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,683
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,733,945
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,267,119
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,142
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,142
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,170,000
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,170,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 199,724
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 199,724
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -131,663
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 466,826
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,503
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,197
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 8,306
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 181,703
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 107,771
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,771
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 40,710
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24,235
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,892
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 95
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,681
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,681
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 243,939
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,514,299
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 732
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,540,854
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -55,062
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,775
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,612,217
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 610
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 553,812
D. Usług (účtová grupa 51) 109,885
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 810,149
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 610,521
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 187,874
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,754
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,071
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 106,517
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 106,517
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,173
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -97,918
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 822,217
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 72
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,021
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,692
2. Pozostałe koszty (562A) 11,692
O. Walutowe straty (563) 61
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,268
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,945
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -118,863
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,800
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,919
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -131,663
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017
 • PIN :31396402 TIN: 2020322139 Numer VAT: SK2020322139
 • Zarejestrowana siedziba: I. TRAN., Predmierska 229, 02354, Turzovka
 • Data utworzenia: 15 czerwiec 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.12.1996Nové sidlo:
   Predmierska 229 Turzovka 023 54
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Klučka Janka Kráľa 2593 Čadca
   06.06.1996Noví spoločníci:
   SMREK s.r.o. IČO: 31 630 383 Rázusova 766 Čadca
   Ladislav Benedek Kalinčiakova 12 Senec
   JUDr. Anton Blaha Nad Lomom 5 Bratislava
   Ing. Ján Kľučka Janka Kráľa 2593 Čadca
   Ing. Ján Práznovský Hurbanova 2291 Čadca u Hluška
   Ing. Ivan Trančík Tupolevova 6/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Trančík Tupolevova 6/a Bratislava
   25.10.1995Nové predmety činnosti:
   majetkovo sa podieľať na obchodných spoločnostiach v rámci privatizácie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľska činnosť
   15.06.1995Nové obchodné meno:
   I. TRAN., s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným