Utwórz fakturę

FALCO SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FALCO SLOVAKIA
PIN 31396488
TIN 2020347384
Numer VAT SK2020347384
Data utworzenia 16 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FALCO SLOVAKIA
Kopčianska 8-10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 807 414 €
Zysk 8 793 €
Kapitał 95 150 €
Kapitał własny -83 875 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252733031, 0252733032, 0252733033, 0905719009
Nr(y) faksu 0252733031
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 300,695
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,666
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,666
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,666
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 296,699
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 35,267
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 35,267
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,667
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,667
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 204,392
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 204,392
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,392
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,373
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,894
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,479
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 330
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 330
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 300,695
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -75,083
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,069
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,069
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -123,945
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -123,945
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,793
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,778
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,688
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 20,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 20,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 688
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 334,677
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 294,599
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 294,599
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,296
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,006
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,424
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,606
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,746
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 340
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 340
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 73
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 807,414
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 807,414
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 771,862
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,127
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,775
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 633,539
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,425
D. Usług (účtová grupa 51) 44,036
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,691
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,961
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,868
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,862
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 872
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,214
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,214
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,998
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,639
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 100,989
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,966
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,748
2. Pozostałe koszty (562A) 8,748
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,218
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,966
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,673
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,793
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396488 TIN: 2020347384 Numer VAT: SK2020347384
 • Zarejestrowana siedziba: FALCO SLOVAKIA, Kopčianska 8-10, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Árpád Palásti Pod rovnicami 710/9 Bratislava 841 05 15.04.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Árpád Palásti 18 000 € (90%) Pod rovnicami 710/9 Bratislava 841 05
  Helena Ploczeková 2 000 € (10%) Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.07.2014Nové sidlo:
   Kopčianska 8-10 Bratislava 851 01
   22.07.2014Zrušené sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   19.01.2010Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   10.10.2006Nové predmety činnosti:
   výroba nábytku do kancelárií a obchodov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba plastového nábytku
   čaluníctvo
   Noví spoločníci:
   Helena Ploczeková Majerníkova 3048/9 Bratislava 841 05
   08.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Škorvaga Černyševského 1273/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.01.2003 Skončenie funkcie: 15.04.2004
   15.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 710/9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Árpád Palásti Pod rovnicami 710/9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Ing. Milan Škorvaga Černyševského 1273/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.01.2003 Skončenie funkcie: 15.04.2004
   14.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Škorvaga Černyševského 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.01.2003
   09.10.2003Nové sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   leasingová činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   nákup a predaj nábytku, svietidiel, bytového textilu, bytových doplnkov a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Škorvaga Černyševského 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.01.2003
   08.10.2003Zrušené sidlo:
   Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 24.01.2003
   17.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 24.01.2003
   16.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Mohr Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   16.06.1995Nové obchodné meno:
   FALCO SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Mohr Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05