Utwórz fakturę

ZDEMAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZDEMAR
PIN 31396551
TIN 2020354622
Numer VAT SK2020354622
Data utworzenia 19 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZDEMAR
Oráčska 6949/5
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 805 741 €
Zysk 115 882 €
Kapitał 155 417 €
Kapitał własny 116 592 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903266687
Telefon(y) kom. 0903266687
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 369,254
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 369,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,343
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,064
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,064
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,279
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 364,911
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 356,290
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,621
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 369,254
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,773
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 97,924
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 97,924
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 115,882
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,312
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 457
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 457
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 72,855
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,532
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,532
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 621
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,522
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,202
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,978
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 74,169
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 74,169
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 805,741
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 784,952
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,789
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 649,633
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,200
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 297,333
D. Usług (účtová grupa 51) 268,295
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 59,103
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,528
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,157
4. Koszty społeczne (527, 528) 418
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,697
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 156,108
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 217,124
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 67
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 67
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 435
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 435
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -368
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 155,740
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 39,858
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 39,858
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 115,882
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396551 TIN: 2020354622 Numer VAT: SK2020354622
 • Zarejestrowana siedziba: ZDEMAR, Oráčska 6949/5, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 czerwiec 1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Cham Dang Ngoc 2 987 € (45%) Bratislava 831 06
  Cham Le Thi Thanh 2 656 € (40%) Bratislava 831 06
  Phuong Mai Lan 996 € (15%) Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.09.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Phuong Mai Lan Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.11.2005
   10.02.2006Noví spoločníci:
   Phuong Mai Lan pobyt na území SR : Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Phuong Mai Lan Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.11.2005
   09.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Phuong Mai Lan Ngo Thi Nham 6 Ha noi Vietnam
   21.04.2005Nové sidlo:
   Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Cham Dang Ngoc Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06
   Cham Le Thi Thanh Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Cham Dang Ngoc Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.04.2005
   20.04.2005Zrušené sidlo:
   Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   24.08.2004Noví spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Phuong Mai Lan Ngo Thi Nham 6 Ha noi Vietnam
   23.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   12.06.2004Nové obchodné meno:
   ZDEMAR spol. s r.o.
   11.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ZDEMER spol. s r.o.
   12.03.2004Nové obchodné meno:
   ZDEMER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   11.03.2004Zrušené obchodné meno:
   MONESADETH spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   07.10.2003Noví spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   06.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   12.12.2002Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Phetphim Champasith No. 172 Objekt 17, Nongduang, Sikhottabong Vientiane Laos
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Phetphim Champasith No.172 objekt 17 Nongduang, Sikhottabonh, Vietiane, Laos dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.09.2002
   07.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Phetphim Champasith No.172 objekt 17 Nongduang, Sikhottabonh, Vietiane, Laos dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.09.2002
   22.10.2001Noví spoločníci:
   Phetphim Champasith No. 172 Objekt 17, Nongduang, Sikhottabong Vientiane Laos
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   21.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   21.01.2000Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   22.07.1999Nové sidlo:
   Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   21.07.1999Zrušené sidlo:
   Osuského 44 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.02.1999Nové sidlo:
   Osuského 44 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   24.02.1999Zrušené sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 40 Bratislava
   02.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 40 Bratislava
   01.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava
   19.06.1995Nové obchodné meno:
   MONESADETH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným právádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava