Utwórz fakturę

APOTHEKA ESSENTIAE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy APOTHEKA ESSENTIAE
PIN 31396577
TIN 2020322062
Numer VAT SK2020322062
Data utworzenia 19 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APOTHEKA ESSENTIAE
Bebravská 1
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 035 035 €
Zysk 9 508 €
Kapitał 190 338 €
Kapitał własny -1 764 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245524669, +421245641931, +421245641932
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 179,807
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,298
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,298
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,892
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 406
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 159,952
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 59,856
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 59,856
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 89,325
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 79,758
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,758
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,575
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,992
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,771
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,217
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,554
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,557
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,557
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 179,807
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,659
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,153
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,153
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,508
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,148
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,916
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,916
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 164,653
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 153,206
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,206
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,605
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,460
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,382
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,579
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,579
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,022,730
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,035,035
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,017,877
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,853
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,305
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,022,488
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 870,535
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,051
D. Usług (účtová grupa 51) 34,711
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 91,448
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,471
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,610
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,367
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,788
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,805
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,805
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,947
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,203
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,547
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 109,433
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,000
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,000
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,547
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,039
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,841
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,508
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396577 TIN: 2020322062 Numer VAT: SK2020322062
 • Zarejestrowana siedziba: APOTHEKA ESSENTIAE, Bebravská 1, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01 23.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Štefan Brezanský 996 € (15%) Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
  Ivan Kmotrík 3 984 € (60%) Bratislava 811 06
  Mgr. Marta Straňáková 1 660 € (25%) Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2010Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 23.11.1995
   26.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   07.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   16.08.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   15.08.1996Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   18.01.1996Nové sidlo:
   Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   17.01.1996Zrušené sidlo:
   Klincová 19 Bratislava 821 00
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00
   Ing. Ladislav Sabo Wilsonovo nábr. 168 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00
   19.06.1995Nové obchodné meno:
   APOTHEKA ESSENTIAE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 19 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00
   Ing. Ladislav Sabo Wilsonovo nábr. 168 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00