Utwórz fakturę

COOPEX - RADIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.08.2015
Basic information
Nazwa firmy COOPEX - RADIO
PIN 31396640
TIN 2020330521
Numer VAT SK2020330521
Data utworzenia 01 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba COOPEX - RADIO
Stachanovská 9
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 109 760 €
Zysk 2 804 €
Kapitał 127 276 €
Kapitał własny 40 427 €
Dane kontaktowe
E-mail coopex-radio@radiostanice.sk
Telefon(y) 0243424847, 0903708761, 02
Telefon(y) kom. +421903708761
Nr(y) faksu 0243424847
Date of updating data: 21.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 99,575
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,853
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,795
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 59
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,736
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,058
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,058
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 88,963
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 60,930
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 60,930
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,581
8. Podatek odroczony należności (481A) 6,581
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,883
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,648
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,648
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 235
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,569
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,569
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 759
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 99,575
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,232
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,061
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,061
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,827
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 41,022
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -42,849
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,804
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,343
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,497
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,497
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,422
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,893
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,893
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,843
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,636
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,050
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,272
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,272
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,152
Date of updating data: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 109,760
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 109,760
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 60,528
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,192
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,040
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,902
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,358
D. Usług (účtová grupa 51) 19,464
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,809
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,221
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,801
4. Koszty społeczne (527, 528) 787
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 670
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 665
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 665
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,858
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,898
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,094
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,599
2. Pozostałe koszty (562A) 1,599
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,491
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,094
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,764
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,804
Date of updating data: 21.08.2015
Date of updating data: 21.08.2015
 • PIN :31396640 TIN: 2020330521 Numer VAT: SK2020330521
 • Zarejestrowana siedziba: COOPEX - RADIO, Stachanovská 9, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Stanislav Stanko predseda Babuškova 3 Bratislava 01.06.1995
  Ing. Anton Mráz člen ul.1.mája 29 Malacky 01.06.1995
  Anna Horínková člen Malé námestie 2872/8 Malacky 07.05.2003
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.08.2010Nové sidlo:
   Stachanovská 9 Bratislava 821 05
   04.08.2010Zrušené sidlo:
   Ivanská cesta 2 Bratislava 821 04
   28.12.2004Nové sidlo:
   Ivanská cesta 2 Bratislava 821 04
   27.12.2004Zrušené sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   21.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Stanko - predseda predstavenstva Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1995
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky Vznik funkcie: 01.06.1995
   Anna Horínková - člen predstavenstva Malé námestie 2872/8 Malacky Vznik funkcie: 07.05.2003
   20.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky
   Peter Slezák - predseda predstavenstva Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 07.11.2002 Skončenie funkcie: 07.05.2003
   Stanislav Stanko - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava
   25.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky
   Peter Slezák - predseda predstavenstva Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 07.11.2002 Skončenie funkcie: 07.05.2003
   Stanislav Stanko - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava
   24.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2002
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   08.02.2000Nový štatutárny orgán:
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2002
   07.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   14.01.1997Nové sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   13.01.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   16.10.1996Nové predmety činnosti:
   zapožičiavanie a prenájom rádiostaníc
   zapožičiavanie a prenájom meracích a testovacích prístrojov
   zapožičiavanie a prenájom osobných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   15.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   01.06.1995Nové obchodné meno:
   COOPEX - RADIO a.s.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom rôzneho druhu v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a projekčná činnosť v oblasti komunikačnej techniky /netýka sa projekčnej činnosti v oblasti stavieb/
   výroba doplnkových zariadení v oblasti komunikačnej techniky
   montáž a technický servis komplexných rádiových sieti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava