Utwórz fakturę

Agentúra sociálnych analýz - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Agentúra sociálnych analýz
PIN 31396682
TIN 2020837599
Data utworzenia 05 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Agentúra sociálnych analýz
Palisády 36
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 274 €
Zysk 610 €
Kapitał 303 679 €
Kapitał własny 303 635 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 304,724
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 258,913
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 258,913
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 258,913
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,811
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,811
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 45,197
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 614
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 304,724
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,244
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 265,552
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 265,552
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,952
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,952
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 35,798
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,091
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,293
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 610
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,274
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,274
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,230
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,128
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45
D. Usług (účtová grupa 51) 142
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 941
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,146
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,043
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -56
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,090
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 610
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396682 TIN: 2020837599
 • Zarejestrowana siedziba: Agentúra sociálnych analýz, Palisády 36, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04 12.12.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Vítězslav Palásek 6 639 € (2.5%) Furdekova 9 Bratislava 851 04
  Agentúra pre výskum a sociálne analýzy, s.r.o. 258 913 € (97.5%) Palisády 36 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2006Noví spoločníci:
   Agentúra pre výskum a sociálne analýzy, s.r.o. Palisády 36 Bratislava 811 06
   26.01.2006Zrušeny spoločníci:
   INVEST progress, s.r.o. IČO: 31 368 719 Pražská 35 Bratislava 811 04
   09.07.2002Nové predmety činnosti:
   marketingový a sociologický výskum
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v rozsahu predmetov podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 12.12.2001
   08.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04
   19.12.2001Nové obchodné meno:
   Agentúra sociálnych analýz, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04
   INVEST progress, s.r.o. IČO: 31 368 719 Pražská 35 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04
   18.12.2001Zrušené obchodné meno:
   ING. BAUINVEST, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   10.12.2001Nové obchodné meno:
   ING. BAUINVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   09.12.2001Zrušené obchodné meno:
   Z & M, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   TECTUM BRATISLAVA, a.s. IČO: 31 397 255 Štefánikova 33 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Daniel Líška Bjornsonova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Líška Bjornsonova 3 Bratislava
   Vladimír Volanský Bazovského 17 Bratislava 841 02
   03.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Daniel Líška Bjornsonova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Líška Bjornsonova 3 Bratislava
   02.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   Z & M, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   TECTUM BRATISLAVA, a.s. IČO: 31 397 255 Štefánikova 33 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Vladimír Volanský Bazovského 17 Bratislava 841 02
   09.09.1996Zrušené obchodné meno:
   CRAFT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Studenohorská 3 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava
   12.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava 841 03
   11.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Dubišová Bílikova 28 Bratislava 841 01
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava 841 03
   05.06.1995Nové obchodné meno:
   CRAFT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Studenohorská 3 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a slu- žieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Dubišová Bílikova 28 Bratislava 841 01
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava