Utwórz fakturę

ATAK FORTUNA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ATAK FORTUNA
PIN 31396755
TIN 2020305881
Numer VAT SK2020305881
Data utworzenia 20 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ATAK FORTUNA
Solivarská 28A/8371
08005
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 77 424 €
Zysk -17 345 €
Kapitał 6 719 €
Kapitał własny -87 467 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 28
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -104,813
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -94,273
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,345
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,841
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,282
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,948
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,860
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,126
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 348
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 96
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 95,463
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 77,424
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 77,424
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 93,179
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 62,215
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 232
C. Usług (účtová grupa 51) 4,485
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 25,709
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 56
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 482
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,755
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,492
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 630
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 630
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -630
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -16,385
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -17,345
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396755 TIN: 2020305881 Numer VAT: SK2020305881
 • Zarejestrowana siedziba: ATAK FORTUNA, Solivarská 28A/8371, 08005, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 czerwiec 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.08.2013Nové sidlo:
   Solivarská 28A/8371 Prešov 080 05
   Nové predmety činnosti:
   textilná výroba
   odevná výroba
   Noví spoločníci:
   ATAK, výrobné družstvo IČO: 00 698 113 Jarková 4 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobák Jána Nováka 37/6241 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 09.11.1998
   31.07.2013Zrušené sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   ATAK, výrobné družstvo invalidov IČO: 00 698 113 Jarková 4 Prešov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobák Sabinovská 17 Prešov
   21.07.2004Nové sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   20.07.2004Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 22 Bratislava 811 01
   09.11.1998Noví spoločníci:
   ATAK, výrobné družstvo invalidov IČO: 00 698 113 Jarková 4 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bobák Sabinovská 17 Prešov
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   FORTUNA v.d. Jarkova 4 Prešov 080 01
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava
   Ing. Peter Bobák - predsda v.d. FORTUNA Sabinovská 17 Prešov
   20.06.1995Nové obchodné meno:
   ATAK FORTUNA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 22 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu živnosti voľnej
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť export- import
   Noví spoločníci:
   FORTUNA v.d. Jarkova 4 Prešov 080 01
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava
   Ing. Peter Bobák - predsda v.d. FORTUNA Sabinovská 17 Prešov