Utwórz fakturę

ŠKOLEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ŠKOLEX
PIN 31396763
TIN 2020321908
Numer VAT SK2020321908
Data utworzenia 09 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŠKOLEX
Horárska 12
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 633 515 €
Zysk -29 732 €
Kapitał 1 284 181 €
Kapitał własny 1 049 104 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.skolex.sk
Telefon(y) +421253418629, +421253418630
Telefon(y) kom. +421905574430
Nr(y) faksu 0233331724
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,279,394
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 180,267
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 173,056
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,075
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,101
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 152,571
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,309
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 7,211
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 7,211
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,094,393
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 410,489
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 334,269
3. Produkty (123) - /194/ 62,297
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 13,923
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,424
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,424
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 143,233
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 139,016
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 139,016
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,207
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 538,247
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 278
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 537,969
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,734
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,734
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,279,394
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,019,372
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,706
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,706
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 682
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 682
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,041,716
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,041,716
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,732
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 260,022
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 44,596
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,023
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 43,573
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,143
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,143
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 197,359
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 90,612
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,612
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,955
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,851
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,406
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,684
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,851
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,924
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,563,342
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,633,515
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 72,580
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,457,469
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,293
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 44,033
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 6,538
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,969
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,633
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,652,338
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 56,137
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 737,172
D. Usług (účtová grupa 51) 299,192
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 474,090
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 334,789
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 116,067
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,234
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,981
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,857
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,857
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,968
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -90
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,031
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,823
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 521,412
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 451
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 37
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 37
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 414
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,269
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,694
2. Pozostałe koszty (562A) 1,694
O. Walutowe straty (563) 5,880
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,695
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,818
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -27,641
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,091
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,887
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -796
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -29,732
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31396763 TIN: 2020321908 Numer VAT: SK2020321908
 • Zarejestrowana siedziba: ŠKOLEX, Horárska 12, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava 21.10.2002
  Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava 21.10.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Juraj Dobrotka 3 353 € (50%) Mlynarovičova 3/94 Bratislava
  Ing. Miroslav Janso 3 353 € (50%) Kvačalova 45 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.07.2007Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   03.07.2007Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   03.12.2003Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   02.12.2003Zrušené sidlo:
   Súkennícka 5 Bratislava 821 09
   21.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   20.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   17.04.2000Noví spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   16.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   14.05.1998Nové sidlo:
   Súkennícka 5 Bratislava 821 09
   13.05.1998Zrušené sidlo:
   objekt ZŠ Košická ul. Bratislava 821 09
   09.06.1995Nové obchodné meno:
   ŠKOLEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   objekt ZŠ Košická ul. Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj školských, kancelárskych, reklamných a aranžérskych potrieb z mate- riálu /kov, drevo a plasty - polotovary/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta