Utwórz fakturę

Istrokon FG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Istrokon FG
PIN 31397026
TIN 2020330532
Numer VAT SK2020330532
Data utworzenia 12 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Istrokon FG
Tomášikova 29
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 142 080 €
Zysk 48 451 €
Kapitał 1 527 987 €
Kapitał własny 1 203 836 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243415392, +421243415465, +421243423634
Nr(y) faksu 0243423634
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,500,867
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,526
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,526
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 16,597
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,224
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,705
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,461,915
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 159,956
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 159,956
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,282,423
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,255,421
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,255,421
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,906
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 96
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,536
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 802
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,734
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 426
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 426
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,500,867
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,252,287
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,196,532
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,210,534
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,002
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,451
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 248,580
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,914
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,327
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 6,501
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 86
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 229,307
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 168,267
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,267
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,524
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,316
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,787
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,413
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,359
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,359
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,141,667
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,142,080
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,141,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 413
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,078,256
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,641,836
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,458
D. Usług (účtová grupa 51) 223,987
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 130,314
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 95,357
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,737
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,220
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 886
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,100
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,100
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 56,532
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,143
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 63,824
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 270,386
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 28
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 28
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,334
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 816
2. Pozostałe koszty (562A) 816
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 514
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,306
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 62,518
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,067
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,065
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,451
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016
 • PIN :31397026 TIN: 2020330532 Numer VAT: SK2020330532
 • Zarejestrowana siedziba: Istrokon FG, Tomášikova 29, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Gašparík Kapicova 1 Bratislava 851 01 08.08.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Gašparík 2 656 € (40%) Kapicova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Stanislav Furman st. 2 656 € (40%) Bratislava 821 04
  Ing. Stanislav Furman ml. 1 328 € (20%) Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.05.2016Nové sidlo:
   Tomášikova 29 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb, výroby
   reklamné a marketingové služby
   08.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Furman st. Hanácka 13 Bratislava 821 04
   Ing. Ján Gašparík Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Furman ml. Tomášikova 29 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gašparík Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Furman ml. Tomášikova 29 Bratislava 821 01
   12.06.1995Nové obchodné meno:
   Istrokon FG s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia