Utwórz fakturę

ARTMEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ARTMEDIA
Stan Zniszczono
PIN 31397042
TIN 2020837720
Data utworzenia 09 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ARTMEDIA
Pekná cesta 6
83152
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 772 €
Zysk 3 123 €
Kapitał 735 €
Kapitał własny 1 202 €
Date of updating data: 25.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 23,398,042
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 23,398,042
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,850
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,472
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,378
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 23,413,892
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,409,056
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,200
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 16,000,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 799
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 7,398,043
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -26,109
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,123
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,836
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,836
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,356
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 9,772
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,472
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,300
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 5,372
C. Usług (účtová grupa 51) 5,364
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,400
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,108
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 7,966
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 7,966
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,763
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 8,763
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -797
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,603
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,123
Date of updating data: 25.07.2016
 • PIN :31397042 TIN: 2020837720
 • Zarejestrowana siedziba: ARTMEDIA, Pekná cesta 6, 83152, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 czerwiec 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.07.2016Zrušené obchodné meno:
   ARTMEDIA, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 831 52
   27.08.2015Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 831 52
   09.06.1995Nové obchodné meno:
   ARTMEDIA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť