Utwórz fakturę

METROL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy METROL
PIN 31397182
TIN 2020306046
Numer VAT SK2020306046
Data utworzenia 26 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba METROL
Beblavého 8
81101
Bratislava
Financial information
Zysk -1 145 €
Kapitał 1 598 €
Kapitał własny -31 237 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905707075
Telefon(y) kom. 0905707075
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,335
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,335
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,335
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,458
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,382
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 173
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -38,050
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,145
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,840
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 33,840
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,880
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 140
C. Usług (účtová grupa 51) 140
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -140
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -140
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 45
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 45
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -45
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -185
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,145
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015