Utwórz fakturę

MERTIMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MERTIMEX
PIN 31397301
TIN 2020306068
Numer VAT SK2020306068
Data utworzenia 26 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MERTIMEX
Poľná 4
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 845 €
Zysk 4 440 €
Kapitał 41 151 €
Kapitał własny 9 071 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245925678, 0904244340
Telefon(y) kom. 0903212228, 0904244340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,633
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,565
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,565
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,565
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,879
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,135
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,157
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,978
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 744
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 527
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 217
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 189
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 189
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,633
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,512
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,433
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,433
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,440
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,121
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,521
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 38
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,483
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 600
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,845
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,845
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,845
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,867
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,417
D. Usług (účtová grupa 51) 4,031
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 230
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 189
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 189
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,978
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,397
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 278
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 278
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -277
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,701
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,261
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,261
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,440
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015