Utwórz fakturę

SOFTWAROVÉ APLIKÁCIE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOFTWAROVÉ APLIKÁCIE
PIN 31397352
TIN 2020334712
Numer VAT SK2020334712
Data utworzenia 20 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOFTWAROVÉ APLIKÁCIE
Starhradská 12/3223
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 305 €
Zysk -8 284 €
Kapitał 10 353 €
Kapitał własny 3 010 €
Dane kontaktowe
E-mail info@softwaroveaplikacie.eu
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,737
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 582
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,644
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,737
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,274
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,958
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,948
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,284
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,011
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,011
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 264
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,247
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,305
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,059
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 6,245
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 13,594
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 4,889
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,311
C. Usług (účtová grupa 51) 5,763
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 344
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 287
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,289
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5,659
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 646
N. Walutowe straty (563) 26
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 620
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -646
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,935
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,349
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015