Utwórz fakturę

TREA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TREA
PIN 31397409
TIN 2020306123
Numer VAT SK2020306123
Data utworzenia 19 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TREA
Jozefská 1
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 034 €
Zysk -9 472 €
Kapitał 143 509 €
Kapitał własny -164 514 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911911444, +421903440146, +421903244990, +421903575990
Nr(y) faksu 0244880102
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 123,537
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 123,537
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,822
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 38,252
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,241
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,368
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 207,359
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -173,986
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 61,409
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -239,201
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,472
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 381,345
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,099
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 11,921
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 306,786
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119,742
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 22,036
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,786
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 161,222
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 797
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 59,742
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 82,034
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,876
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 65,951
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,207
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 90,536
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 23,154
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,524
C. Usług (účtová grupa 51) 23,160
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 38,641
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 423
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,634
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,502
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 19,989
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 970
M. Koszty oprocentowania (562) 632
N. Walutowe straty (563) 2
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 336
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -970
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,472
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -9,472
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015