Utwórz fakturę

CENTAUR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CENTAUR
PIN 31397417
TIN 2020347439
Numer VAT SK2020347439
Data utworzenia 19 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CENTAUR
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 870 289 €
Zysk 122 995 €
Kapitał 1 766 057 €
Kapitał własny 1 335 845 €
Dane kontaktowe
E-mail centaur@centaur.sk
witryna internetowa http://www.centaur.sk
Telefon(y) +421260103200
Nr(y) faksu 0260103299
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,858,786
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,857,385
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 129
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 129
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,703,413
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,587,578
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,413,901
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173,677
2. Wartość netto kontraktu (316A) 34,835
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75,099
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,901
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 153,843
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,196
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 142,647
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,401
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,398
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,858,786
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,458,840
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,640
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 22,819
2. Inne fundusze (427, 42X) 22,819
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,273,186
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,273,186
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,995
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 399,946
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 118
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 118
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 368,121
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 257,543
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,988
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,555
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 49,096
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 35,163
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,302
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31,707
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31,707
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,865,295
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,870,289
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,865,295
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,950
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,708,337
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,382
D. Usług (účtová grupa 51) 404,284
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,297,692
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 947,073
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 327,353
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,266
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 884
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,556
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,556
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 539
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 161,952
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,458,629
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 121
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 121
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 121
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,967
O. Walutowe straty (563) 167
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,800
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,846
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 159,106
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,111
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 36,673
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -562
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 122,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31397417 TIN: 2020347439 Numer VAT: SK2020347439
 • Zarejestrowana siedziba: CENTAUR, Jarošova 1, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Koloman Bernáth člen Rastlinná 25 Bratislava 851 10 25.11.2008
  Mgr. Milan Foriš člen Severovcov 1283/2 Bratislava - Rusovce 851 10 25.11.2008
  RNDr. Martin Martinka člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 09.06.2009
  Ing. Roman Janota, CSc. predseda Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 08.06.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.11.2012Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Martinka - člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.06.2009
   20.11.2012Zrušené sidlo:
   FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Martinka - člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.06.2009
   23.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Janota , CSc. - predseda Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 08.06.2009
   Mgr. Martin Martinka - člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.06.2009
   22.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Igor Baník - predseda Jelšová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Ing. Roman Janota , CSc. - člen Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2008
   25.11.2008Nové obchodné meno:
   CENTAUR, a. s.
   Nové sidlo:
   FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a zákaziek
   poskytovanie operačného leasingu
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky
   organizačno-technické zabezpečovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   reklamná činnosť
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Koloman Bernáth - člen Rastlinná 25 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Mgr. Milan Foriš - člen Severovcov 1283/2 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Mgr. Igor Baník - predseda Jelšová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Ing. Roman Janota , CSc. - člen Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2008