Utwórz fakturę

CREATIVE MUSIC HOUSE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CREATIVE MUSIC HOUSE
PIN 31397450
TIN 2020347428
Numer VAT SK2020347428
Data utworzenia 27 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CREATIVE MUSIC HOUSE
Višňová 7A
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 388 460 €
Zysk 18 550 €
Kapitał 324 691 €
Kapitał własny 113 908 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911655943
Nr(y) faksu 0254793482
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 346,106
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 145,606
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 113,467
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 100,438
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,029
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 32,139
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 6,639
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 25,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 182,670
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 119
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 119
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 44,607
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,387
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,387
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,042
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,178
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 137,944
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 135,472
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,472
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,830
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,919
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 911
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 346,106
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 132,458
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,717
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 103,888
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 103,888
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,550
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,964
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 25,682
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 103,713
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 96,826
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,826
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,507
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 380
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 548
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 548
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 77,021
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,684
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 624
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 714
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,346
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 381,709
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 388,460
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 381,709
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -942
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,693
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 350,381
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,145
D. Usług (účtová grupa 51) 292,051
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,255
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,961
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,961
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 72
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,897
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,079
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 73,571
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 111
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,141
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,118
2. Pozostałe koszty (562A) 6,118
O. Walutowe straty (563) 2,086
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 937
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,029
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,050
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,500
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,500
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31397450 TIN: 2020347428 Numer VAT: SK2020347428
 • Zarejestrowana siedziba: CREATIVE MUSIC HOUSE, Višňová 7A, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06 18.01.1999
  Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08 29.08.1996
  Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02 29.01.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tomáš Zubák 2 224 € (33.5%) Kazanská 46 Bratislava 821 06
  Peter Graus 2 224 € (33.5%) Súťažná 17 Bratislava 821 08
  Marián Kachút 2 191 € (33%) Nejedlého 27 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.12.2007Nové sidlo:
   Višňová 7A Bratislava 831 01
   12.12.2007Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   29.04.2004Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   28.04.2004Zrušené sidlo:
   Mikulášska 1 Bratislava 811 01
   12.03.2004Nové obchodné meno:
   CREATIVE MUSIC HOUSE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mikulášska 1 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 29.08.1996
   Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 29.01.2004
   11.03.2004Zrušené obchodné meno:
   Sqeezer, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.08.1996
   23.06.2003Nové predmety činnosti:
   vydávanie a výroba nosičov zvuku a obrazu
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
   nakladanie s výslekami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie kultúrnych podujatí
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 18.01.1999
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.08.1996
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   28.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Graus D.Tatarku 24/6 Prievidza 971 01
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   Sqeezer, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 10 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Graus D.Tatarku 24/6 Prievidza 971 01
   16.02.1997Zrušené obchodné meno:
   ANNONCE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bazovského 12 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kudláček Dornierstrasse 18 Bonn Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Vilček Bazovského 12 Bratislava 841 01
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   ANNONCE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 12 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kresličské práce
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Jozef Kudláček Dornierstrasse 18 Bonn Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Vilček Bazovského 12 Bratislava 841 01