Utwórz fakturę

ELPATT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELPATT
PIN 31397492
TIN 2020354677
Numer VAT SK2020354677
Data utworzenia 28 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELPATT
Šustekova 18
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 374 560 €
Zysk 1 896 €
Kapitał 488 546 €
Kapitał własny 386 214 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253411771, 0244638696
Telefon(y) kom. 0905103372, 0905598511, 0905640231
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 178,374
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 178,374
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,589
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 264,859
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 87,644
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152,532
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 443,233
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 388,109
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 378,910
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,896
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,124
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,337
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 45,971
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,939
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,836
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,586
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,610
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,816
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 374,560
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 373,264
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,296
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 369,199
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 203,266
C. Usług (účtová grupa 51) 46,899
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 104,088
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,672
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 12,534
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 740
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,361
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 123,099
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 16
X. Interesu dochód (662) 16
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,429
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,429
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,413
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,948
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,052
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,896
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31397492 TIN: 2020354677 Numer VAT: SK2020354677
 • Zarejestrowana siedziba: ELPATT, Šustekova 18, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 czerwiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Pattermann Šustekova 18 Bratislava 851 04 11.09.1998
  Lýdia Pattermanová Šustekova 18 Bratislava 851 04 26.07.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Pattermann 3 319 € (50%) Šustekova 18 Bratislava 851 04
  Lýdia Pattermannová 3 319 € (50%) Šustekova 18 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2010Nové sidlo:
   Šustekova 18 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba rozvázdačov NN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lýdia Pattermanová Šustekova 18 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.07.2010
   04.11.2010Zrušené sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   02.08.2000Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane objektov s nebezpečenstvom výbuchu a bleskozvodov
   vykonávanie poradenskej činnosti pre montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení a bleskozvodov
   Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Šustekova 18 Bratislava 851 04
   Lýdia Pattermannová Šustekova 18 Bratislava 851 04
   01.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Pattermann Šustekova 18 Bratislava 851 04
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   11.11.1997Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   10.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   28.06.1995Nové obchodné meno:
   ELPATT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000 V a slaboprúdových rozvodov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava