Utwórz fakturę

M TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy M TRADE
Stan Zniszczono
PIN 31397565
TIN 2020306134
Numer VAT SK2020306134
Data utworzenia 29 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M TRADE
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 659 €
Zysk -466 €
Kapitał 212 469 €
Kapitał własny -536 137 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259334262
Telefon(y) kom. 0907226252
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 306,752
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,625
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,625
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,625
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 297,681
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 60,972
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 57,453
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,453
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,519
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 236,709
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 366
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 236,343
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 446
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 446
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 306,752
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -58,018
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,002,458
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,002,458
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 96,947
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 96,947
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,156,957
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,156,957
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -466
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,544
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 364,544
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 227,221
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,511
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 207,710
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 137,323
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 226
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 226
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 554
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 659
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 554
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45
D. Usług (účtová grupa 51) 12
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 614
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 542
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,000
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,000
2. Pozostałe koszty (562A) 1,000
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,000
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -386
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 80
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 80
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -466
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015
 • PIN :31397565 TIN: 2020306134 Numer VAT: SK2020306134
 • Zarejestrowana siedziba: M TRADE, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 czerwiec 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.12.2015Zrušené obchodné meno:
   M TRADE s. r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   20.03.2015Nové obchodné meno:
   M TRADE s. r. o. v likvidácii
   17.07.2000Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   29.06.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným